Zoals elk ander evenement heeft ook PUPPLS Party huisregels waar iedere bezoeker zich aan dient te houden.

  • Toon respect voor en naar elkaar.
  • Honden niet ongevraagd aan elkaar laten snuffelen, behoud ¬†voldoende tussen afstand.
  • Honden blijven aangelijnd mits een instructeur of de organisatie anders meldt.
  • Uitwerpselen dienen direct te worden ¬†opgeruimd.
  • Afval dient te worden weggegooid in de aanwezige afvalbakken.
  • Volg altijd de instructie van de organisatie op.
  • Klachten/opmerkingen kunt u direct aan de organisatie melden.
  • Wij behouden ons het recht om een ieder de toegang of het verblijf op dit evenement te ontnemen.
  • Betreding geschiedt op eigen risico en wij houden ons nimmer aansprakelijk.
  • Heb vooral veel plezier !!

Daarnaast hanteert Funkey DogCenter de volgende huisregels op het terrein: Klik hier